BAKGRUND  
   
Jag är medlem i Sveriges Arkitekter (medlem av SAR/MSA) www.arkitekt.se. F.d stadsarkitekt i Göteborg och sedan 1999 egen företagare med inriktning på hus, stadsbyggnad och rådgivning.

Utbildning: Arkitektexamen 1963 på KTH Stockholm samt Konstakademien 1980; 40 poäng.

 
       
  INRIKTNING  
   
Jag är väl bevandrad i byråkratin. Jag är inriktad på god arkitektur, på gestaltning som ger oss människor förutsättningar för ett gott liv i och omkring hemmet, på arbetsplatsen och i staden.
 
       
  HUS  
   


Jag söker alltid ta vara på läget, en utsikt, en läplats, en solig plats, en bra disposition av tomten. Tomten är A och O. Jag söker lösningar som dels är praktiska, dels ger vackra rum med rikligt ljus, vackra samband och genomsikter mellan rummen, möjligheter att gå runt i huset på olika sätt o.s.v. Lika viktig som planlösningen är husets sektion, som är mycket viktig när det gäller känslan av rymd och frihet och när det gäller önskan om intimitet. Att röra sig mellan olika nivåer är spännande och registreras på ett särskilt sätt av våra sinnen.

Sju faktorer är avgörande för bostadens kvalité, sköna detaljer, rum i fil, spelet mellan öppet och slutet, rörelsemöjligheter, ljusets kvalité, goda proportioner samt att rum skall kunna ha olika funktioner.

Från Ola Nylanders avhandling på CTH 1998
(e-post: nylander@chalmers.se)

Jag ritar alla mina hus i samförstånd med kunden. Det är kunden som skall bo i huset, och det är kunden som gör sitt livs kanske största investering. Samtalen med uppdragsgivarna är ofta mycket lärorika och inspirerande.

Av hänsyn till de kunder som nu bor i ”mina” hus avstår jag från adresser och namn. Av samma skäl visar jag sällan bostadsplaner.

Att gilla sitt hem innebär att:
  • man trivs
  • man är gärna hemma
  • man tar gärna hem vänner
  • man vill förändra, förbättra, sätta sina egna spår
 
  • man har sina minnen och sina drömmar kring sitt hem
  • man blir inte hindrad
  • man blir uppmuntrad att leva sitt liv och odla sina egna intressen
  • man längtar hem
Från Bo 01 i Malmö
 
     
  STADSBYGGANDE  
   


Att bygga stad är komplicerat, fascinerande och utmanande; och resultatet är inte alltid förutsägbart. Att i korthet sammanfatta viktiga stadsbyggnadsideér är svårt. Några få ord dock. Den Goda Staden bör vara en Blandad stad, ha en stark egen Identitet och erbjuda ett Gott Liv bland husen. Den blandade staden är en bra stad för barn och vuxna; en bra stad för alla, även för näringsliv och utbildning.

Det viktigaste för människor är andra människor. ”En plats där ingenting hänt eller händer är ingen plats”.

Den goda staden kan inte lösa alla problem men kan ge förutsättningar för ett bättre mänskligt liv.

Genusperspektivet är viktigt i allt byggande. Även stadsbyggande.

 
     
  SAMARBETE  
   


Konstruktioner och ekonomi:

- Konstruktioner: Kjell Nuland, Göteborg, e-post: bkn@swipnet.se
Helge Johansson, Orust,
e-post: helge@hj-byggkonsult.se, hemsida: www.hj-byggkonsult.se
-Byggledning, kalkyler, kvalitetsansvar m.m.: Urban Jakobsson, Tjörn, e-post: byggprojekt@swipnet.se
Bengt Åke Hellstadius, Herrljunga,
e-post: bengt-ake@byggekonomen.se, hemsida: www.byggekonomen.se