Vägen dit/arbetsmodell

Så här brukar jag arbeta tillsammans med mina kunder

Steg 1 - vi diskuterar och undersöker tomten och miljön
- vi studerar detaljplanens föreskrifter
- vi diskuterar husets program och kostnadsram
- kunden presenterar sina drömmar, tycke och smak
Steg 2 - jag gör skisser som vi diskuterar, kunden deltar och bestämmer omfattningen
- vi väljer ett alternativ att fortsätta utveckla
- eventuellt gör jag en tomtutredning med flera karaktärsskiljande alternativ för att lära känna tomtens problem och möjligheter
Steg 3 - jag gör huvudritningar och bygglovhandlingar
Steg 4 - jag gör byggritningar i skala 1:50 , helst med detaljer i skala 1:5, samt överskiktlig rums- och byggnadsbeskrivning
- om så fordras görs konstruktionsritningar av annan konsult.
Steg 5 - upphandling görs genom byggherrens försorg.
Steg 6 - huset byggs, helst med deltagande från min sida

Mitt arvode utgår från löpande räkning

 

 

Bostad och affär, Orust