Ensliga huset i tystemörker på Fykan, olja (74x100)