Isen går upp vid Strand i Stigfjorden,olja (100x74)